Hong Kong Coliseum

9 Cheong Wan Road,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong

請見下列Hong Kong Coliseum的活動與演唱會門票,確認地址、交通方式與場館細節。您可以放心從LiveNation.hk購買 Hong Kong Coliseum的門票