AsiaWorld-Expo, Hall 10

Hong Kong International Airport Lantau, Hong Kong , Hong Kong, Hong Kong

請見下列AsiaWorld-Expo, Hall 10的活動與演唱會門票,確認地址、交通方式與場館細節。您可以放心從LiveNation.hk購買 AsiaWorld-Expo, Hall 10的門票